Kavels

Uw droomhuis

realiseren

Aan de Akkerlaan, de Vijverlaan en aan het Postpad liggen in totaal 39 kavels voor de bouw van vrijstaande woningen. U heeft hier de ruimte en vrijheid om uw droomhuis ter verwezenlijken. Kiest u voor een plat dak en gelijkvloers of gaat uw voorkeur uit naar een riante woning met kap? U heeft het zelf voor te zeggen!

Waalborgh Bouwontwikkeling V.O.F. verkoopt deze kavels en biedt particulieren de unieke kans om op een van deze 39 kavels een eigen huis te bouwen. De grootte van de kavels varieert van ca. 500 m2 tot 1.200 m2

Particulier opdrachtgeverschap

Het zelf bouwen van een huis is voor de meeste mensen geen dagelijkse bezigheid. Een architect kiezen, voorstellen goedkeuren, het bouwen, er komt nogal wat bij kijken. Kenmerkend voor particulier opdrachtgeverschap is dat u als particulier niet alleen zelf de grond verwerft, maar ook zelf bepaalt met welke partijen u samenwerkt bij het realiseren van uw woning.

Kavels

Bebouwingsmogelijkheden

en inrichting van de kavel

Voor de woonwijk Akkerlanen zijn diverse documenten opgesteld, waarin regels zijn opgenomen voor het bouwen van woningen. Het gaat om het bestemmingsplan Akkerlanen, het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan.

Het kavelpaspoort geeft een samenvatting van de meest relevante randvoorwaarden uit deze plannen voor zover deze betrekking hebben op de betreffende particulier uit te geven kavels. Maar het paspoort bevat dus niet alle regels, waar u zich aan te houden heeft.

Bovendien zijn er naast deze regels voor het bouwen er ook algemene regels, zoals het bouwbesluit en de bouwverordening. Deze zijn niet opgenomen in het kavelpaspoort, maar zijn uiteraard wel van toepassing. Voor de gebruikte begrippen wordt verwezen naar de begrippenlijst in het bestemmingsplan.

Daarnaast kan het bevoegd gezag bij een omgevingsvergunning af­wijken van de regels onder nader te stellen voorwaarden.

Duurzaam bouwen

De ontwikkelingscombinatie Waalborgh Bouwontwikkeling V.O.F. vindt duurzaam bouwen erg belangrijk. De ambitie is dat woningen in Akkerlanen op het gebied van milieu, gezondheid en gebruikswaarde hoog scoren. Duurzaam bouwen hoeft niet duurder te zijn, vooral niet als in de ontwerpfase al rekening wordt gehouden met allerlei slimme maatregelen om de woning energiezuinig en duurzamer te maken.

Om het groene karakter van de wijk te ondersteunen, dienen de ­erf­afscheidingen in levend groen materiaal uitgevoerd te worden al dan niet gecombineerd met stalen hekwerken. Een naar binnen draaiende poort bij de entree van de kavel is toegestaan.

De volgende voorwaarden worden gesteld bij de aankoop van uw kavel en de bouw van uw droomwoning.

  • Alle woningen zijn verplicht aangesloten te worden op het wijkwarmtenet.
  • De woningen moeten voldoen aan de op dat moment van omgevingsvergunning aanvraag gestelde minimale BENG-eisen.
  • Alle woningen met een eigen inrit voor één of meer auto’s dienen voorzien worden van, of voorbereid worden op de aanleg van, tenminste één oplaadpunt voor elektrische auto’s.
  • Bestaande bomen op de bouwkavel dienen gehandhaafd te blijven; daarnaast dient in de tuin minimaal 1 boom te worden geplant.
  • Aan de zijde van het openbaar gebied bestaan erfafscheidingen uit hagen: de hoge haag, die privacy biedt en de lage brede haag, die de voortuinen begrenst.
  • Gebouwde erfafscheidingen als schuttingen of tuinmuren moeten worden vermeden. Zeker op een erfgrens tussen openbare en private ruimte is een schutting verboden.

Kavelpaspoorten

Kavelnummer 2
Kavelnummer 2
Kavelnummer 3
Kavelnummer 3
Kavelnummer 4
Kavelnummer 4
Kavelnummer 5
Kavelnummer 5
Kavelnummer 6
Kavelnummer 6
Kavelnummer 7
Kavelnummer 7
Kavelnummer 8
Kavelnummer 8
Kavelnummer 9
Kavelnummer 9
Kavelnummer 10
Kavelnummer 10
Kavelnummer 11
Kavelnummer 11
Kavelnummer 12
Kavelnummer 12
Kavelnummer 13
Kavelnummer 13
Kavelnummer 25
Kavelnummer 25
Kavelnummer 26
Kavelnummer 26
Kavelnummer 27
Kavelnummer 27
Kavelnummer 28
Kavelnummer 28
Kavelnummer 87
Kavelnummer 87
Kavelnummer 88
Kavelnummer 88
Kavelnummer 89
Kavelnummer 89
Kavelnummer 90
Kavelnummer 90
Kavelnummer 91
Kavelnummer 91
Kavelnummer 92
Kavelnummer 92
Kavelnummer 93
Kavelnummer 93
Kavelnummer 94
Kavelnummer 94
Kavelnummer 95
Kavelnummer 95
Kavelnummer 96
Kavelnummer 96
Kavelnummer 97
Kavelnummer 97
Kavelnummer 98
Kavelnummer 98
Kavelnummer 99
Kavelnummer 99
Kavelnummer 100
Kavelnummer 100
Kavelnummer 101
Kavelnummer 101
Kavelnummer 102
Kavelnummer 102
Kavelnummer 103
Kavelnummer 103
Kavelnummer 104
Kavelnummer 104
Kavelnummer 105
Kavelnummer 105
Kavelnummer 106
Kavelnummer 106
Kavelnummer 107
Kavelnummer 107
Kavelnummer 108
Kavelnummer 108
Kavelnummer 109
Kavelnummer 109
Kavels

Downloads

alle documentatie op een rij

U kunt de bestanden hieronder online raadplegen of downloaden in de vorm van PDF. Na het invullen van een aantal gegevens ontvang u van ons een link, waar u de brochure en de prijslijsten kunt downloaden en eventueel zelf kan uitprinten.

Wilt u de brochure liever op papier in gedrukte vorm, ideaal als u uw nieuwe droom appartement aan uw familie of vrienden wilt laten zien, of het gewoon prettig vindt om de informatie op papier te hebben. Neem dan contact op met ons verkoopteam.

Brochure Kavelpaspoorten
LEES ONLINE
Algemene informatie, bebouwingsmogelijkheden, duurzaam bouwen, verkoop procedure, kavelpaspoorten en reglement Lees online
Brochure Kavelpaspoorten (pdf) Algemene informatie, bebouwingsmogelijkheden, duurzaam bouwen, verkoop procedure, kavelpaspoorten en reglement Download PDF (6,2 Mb)
Beeldkwaliteitsplan (pdf) Algemene uitgangspunten voor de beeldkwaliteit Download PDF (4,7 Mb)
Informatie brochure LEES ONLINE Algemene informatie omtrent project Akkerlanen Lees online
Informatie brochure (pdf) Algemene informatie omtrent project Akkerlanen Download PDF (9,6 Mb)
Funderingsadvies Woningen Rapport betreffende fundering nieuwbouw woningen Download PDF (18,7 Mb)
Verkennend Bodem Onderzoek Download PDF (9,5 Mb)