Akkerlanen
Postpadbrug

Postpadbrug

het podium van Akkerlanen

Langs het water ontstaan een aantal bijzondere openbare ruimtes. Bij de entree vanaf de Akkerlaan bevindt zich het ‘podium’: een brede vlonder die uitzicht biedt over de centrale waterplas. Aan de uiteinden van de watervingers zijn een viertal ‘visvlonders’ voorzien. Centraal in het plangebied ligt het ‘eiland’, als stapsteen tussen de twee groene weiden. Hierop komen speelvoorzieningen. De nieuw te bouwen Postpadbrug markeert de historische en recreatieve route van het Postpad.

De achttien meter lange Postpadbrug overspant het water en vormt samen met de vlonder het hart van de nieuwe wijk. Het water van de Surfplas stroomt zo de wijk Akkerlanen binnen en brengt de woningen en de openbare groene recreatiegebieden samen. Onder de brug is voldoende ruimte om er met een bootje onderdoor te varen.

De twee Postpadvlonders naar de brug vertellen het verhaal van het Postpad. Zo zijn ze voorzien van postbrieflogo’s om de relatie met de vroegere postverbinding en het postkantoor te benadrukken.

Schipper mag ik overvaren?

Het Eiland

Centraal in het plangebied ligt het Eiland. Vlonders en een trekvlot fungeren als stapstenen tussen de twee groene recreatiegebieden. De eilandvlonders zijn betonnen platen, die zweven boven het water en naadloos aansluiten op de betonpaden aan de vaste wal. Het trekvlot is een eenvoudig ponton dat je voortbeweegt door middel van een stalen kabel. Deze ligt over de bodem van de plas en is aan twee betonnen kades bevestigd. Op deze manier is het mogelijk om met boten het eiland te passeren.

Postpadbrug
Steigers

Steigers

en vlonders

Naast de openbare speelvlonders en de bijzondere loopsteiger bij de hoofdentree krijgen alle woningen die aan het water liggen bovendien een privé-vlonder. De vormgeving hiervan is afgeleid van de openbare vlonders in het terrein.

Erfafscheidingen

Voor een optimale groene beleving krijgen de tuinen in de woonvelden een lage groene beukenhaag. Ten behoeve van de privacy zal dit op sommige plaatsen een hoge haag worden. De bewoners onderhouden de hagen zelf. Bij sommige woningen dienen de bewoners daarnaast minimaal één boom/heester te planten. Ook tussen de grote vrije kavels komen hoge beukenhagen.

Bij de meeste woningen komen tussen de tuinen onderling stalen hekwerken als erfafscheiding. Langs de waterkant wordt dit hekwerk afgewisseld met een kruipwilg beplanting. In enkele gevallen wordt de kavelgrens bebouwd.

×