Colofon

Design: Yoman Reclame buro

Fotografie: Maria van der Heyden en Koen Bakx

Teksten: Theo van Etten

Drukwerk: Drukkerij Groels