LOTING

Op vrijdag 20 augustus heeft de loting plaatsgevonden bij notariskantoor Meewis te Waalwijk. Het aantal inschrijvingen was heel hoog, te weten voor:

  • 11 patio- bungalows  - 135 inschrijvingen
  • 10 semi-bungalows- 139 inschrijvingen
  • Kavels 2 en 87 t/m 109 - 247 inschrijvingen
  • Kavels 3 t/m 13 - 49 inschrijvingen

De notaris heeft voor iedere kandidaat die zich heeft ingeschreven voor zowel de woningen als de kavels een lotnummer toegekend. De loten zijn per woningtype of kavelnummers in een bus gestopt. De eerste gegadigde die uit de bus werd getrokken heeft zijn eerste voorkeur toegewezen gekregen. Bij de tweede gegadigde die de notaris heeft getrokken uit de bus, is bekeken of de woning c.q. kavel van zijn eerste keuze nog beschikbaar was om toe te wijzen. Mocht dit niet het geval zijn geweest, dan is zijn tweede voorkeur toegewezen en zo vervolgens.

In het geval de voorkeuren niet meer beschikbaar waren, is het inschrijfformulier van deze gegadigde gemarkeerd als reserveformulier en voorzien van een letter met cijfer, te beginnen met R1. De volgende gegadigde die om dezelfde reden geen woning / kavel toegewezen heeft gekregen, heeft nummer R2 toegewezen gekregen en zo vervolgens.

De gelukkigen worden door Van de Zande Makelaardij benaderd tussen 30 augustus en 11 september. Mochten dan toch een of meerdere mensen besluiten om van de koop af te zien, dan worden de personen benaderd conform de volgorde op de reservelijst. 

Het verzoek is om de makelaar hierover niet te bellen