Akkerlanen

Datum zitting

Op 2 juli 2020 stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan en exploitatieplan Akkerlanen vast. Beide plannen zijn te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl (zoeken op plannaam Akkerlanen).  

Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan is beroep aangetekend bij de Raad van State in Den Haag. Ook is voorlopige voorziening gevraagd. In een uitspraak van 1 april heeft de Raad van State dit verzoek om voorlopige voorziening afgewezen. Het beroep zelf zal behandeld worden tijdens een zitting bij de Raad van State op 13 juli. Uitspraak volgt naar verwachting pas na de zomer.

Tot die tijd is het bestemmingsplan wel in werking getreden, maar nog niet onherroepelijk. Concreet betekent dit dat de gemeente op basis van het vastgestelde bestemmingplan vergunningen kunnen kan verlenen en ontwikkelaar voor eigen rekening en risico kan starten met de realisatie.

 

×